Welcome! » Log In » Create A New Profile

Retro-konvent till våren! (808 Views)

Delta99
August 29, 2011 02:10PM
Hej!

I samband med min utökade bekantskapskrets här i Linköping har jag kommit i kontakt med en av drivkrafterna bakom datormuseet i nämnda stad.

Intrycket jag har fått så här långt är att det finns ett genuint intresse från datormuseets sida att ställa upp för att anordna ett Retro-konvent!

I detta nu håller jag på att förbereda ett upplägg att presentera för styrelsen.

Enligt utsago ser det ut att finnas utrymme under våren, säg april/maj.

Deltagare och bra idéer för upplägget efterlyses och jag föreslår att vi öppnar upp för diskussion på onsdags-pubkvällen 31/8 då eftersnacket runt Hackspett 2011 har stötts och blötts till allas belåtenhet!

Boendefrågan är ju alltid aktuell vid en tillställning som denna och jag kommer att förhöra mig ordentligt om vilka lösningar som finns.

Länk till museet: [www.datamuseet.se]

Kommentarer?


MvH,
Henrik!
» Reply » Quote
Subject Author Posted

» Retro-konvent till våren! (808 Views)

Delta99 August 29, 2011 02:10PM

Re: Retro-konvent till våren! (529 Views)

PeP August 31, 2011 07:32AM

Re: Retro-konvent till våren! (562 Views)

Anonymous User August 31, 2011 11:25AMSorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login